Regulaminy Konkursów

1. Hugo Boss Nuit

Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie pracy konkursowej. Polega ona na napisaniu komentarza na blogu, do wpisu ogłaszającego Konkurs/

–  Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

–  Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu Niemuzycznapieciolinia.pl (dalej: „Konkurs”).
Konkurs skierowany jest do osób fizycznych:
a. które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność. do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c. które w dniu jego rozpoczęcia nie ukończyły 18 lat i posiadają zgodę opiekunów prawnych na udział w Konkursie, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

– W przypadku, gdy laureatem Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, do odbioru przyznawanej w ramach Konkursu nagrody niezbędne jest przesłanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego tej osoby na jej udział w Konkursie na adres Organizatora w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Uczestnika Konkursu o zwycięstwie.

– W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

– Konkurs rozpoczyna się w dniu 22.10.2012, w momencie ogłoszenia go na blogu; odpowiedzi konkursowe zgłaszać można do zamknięcia Konkursu dnia 31.10.2012, do godziny 23.59. Bloger zastrzega sobie prawo do skrócenia bądź wydłużenia terminu zgłaszania prac;

– Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 14 dni od momentu zamknięcia Konkursu na blogu;

– Nagrodami w Konkursie są: jedna butelka perfum Hugo Boss Nuit Pour Femme o pojemności 50 mL

– Bloger spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych wybiera 1 zwycięzcę

– Bloger informuje Laureata o zwycięstwie w oficjalnym poście na blogu nie później niż 3 dni od momentu wyłonienia lauretów;

– Organizatorem konkursu jest Marcin Budzyk

– Fundatorem nagród jest firma Siroscan Sp. z o.o.

– Laureat otrzyma nagrodę po przesłaniu danych teleadresowych Blogowi, w tym telefonu kontaktowego i adresu, na który zostanie wysłana nagroda. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie danych teleadresowych nie później niż w terminie 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.

– Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów. Prosimy kierować je na adres e-mail budzykmarcin@gmail.com

– Nad prawidłowością konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie: Marcin Budzyk, Agata Hofmanova.

1. Jak pachnie czerń? Dwie butelki Boss Nuit do wygrania.

Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie pracy konkursowej. Polega ona na napisaniu komentarza na blogu, do wpisu ogłaszającego Konkurs, odpowiadającego na pytanie „Jak pachnie czerń” wraz z dołączeniem do członków witryny niemuzycznapieciolinia.blogspot.com.

–  Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

–  Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu Niemuzycznapieciolinia.blogspot.com (dalej: „Konkurs”).
Konkurs skierowany jest do osób fizycznych:
a. które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność. do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c. które w dniu jego rozpoczęcia nie ukończyły 18 lat i posiadają zgodę opiekunów prawnych na udział w Konkursie, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

– W przypadku, gdy laureatem Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, do odbioru przyznawanej w ramach Konkursu nagrody niezbędne jest przesłanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego tej osoby na jej udział w Konkursie na adres Organizatora w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Uczestnika Konkursu o zwycięstwie.

– W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

– Konkurs rozpoczyna się w dniu 23.08.2012, w momencie ogłoszenia go na blogu; odpowiedzi konkursowe zgłaszać można do zamknięcia Konkursu dnia 10.10.2012, do godziny 23.59. Bloger zastrzega sobie prawo do skrócenia bądź wydłużenia terminu zgłaszania prac;

– Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 14 dni od momentu zamknięcia Konkursu na blogu;

– Nagrodami w Konkursie są: jedna butelka perfum Hugo Boss Nuit Pour Femme o pojemności 30 mL, jedna butelka rzeczonych perfum o pojemności 50 mL oraz portfel Boss; łączna wartość nagród wynosi 848 złotych

– Bloger spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych wybiera 3 zwycięzców według kryteriów takich jak m.in. kreatywność, oryginalność, poczucie humoru, walory językowe i literackie zgłoszonych prac konkursowych;

– Bloger informuje Laureata o zwycięstwie w oficjalnym poście na blogu nie później niż 3 dni od momentu wyłonienia lauretów;

– Organizatorem konkursu jest Marcin Budzyk

– Fundatorem nagród jest firma Siroscan Sp. z o.o.

– Laureat otrzyma nagrodę po przesłaniu danych teleadresowych Blogowi, w tym telefonu kontaktowego i adresu, na który zostanie wysłana nagroda. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie danych teleadresowych nie później niż w terminie 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.

– Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów. Prosimy kierować je na adres e-mail budzykmarcin@gmail.com

– Nad prawidłowością konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie: Marcin Budzyk, Agata Hofmanova.

2. Wygraj dwa rubiny i luksusowe perfumy Cuarzo Signature!

Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie pracy konkursowej. Polega ona na napisaniu komentarza na blogu, do wpisu ogłaszającego Konkurs, odpowiadającego na pytanie „Dlaczego akurat do Ciebie powinny trafić te perfumy?” wraz z podaniem adresu e-mail i zostanie fanem bloga na Facebook.com.

– Konkurs rozpoczyna się w dniu 27.10.2011, w momencie ogłoszenia go na blogu; odpowiedzi konkursowe zgłaszać można do zamknięcia Konkursu dnia 24.12.2011, do godziny 23.59. Bloger zastrzega sobie prawo do skrócenia bądź wydłużenia terminu zgłaszania prac;

– Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 14 dni od momentu zamknięcia Konkursu na blogu;

– Nagrodami w Konkursie są: jedna butelka perfum Cuarzo Signature oraz trzy butelki perfum Vibrational;

– Bloger spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych wybiera 4 zwycięzców według kryteriów takich jak m.in. kreatywność, oryginalność, poczucie humoru, walory językowe i literackie zgłoszonych prac konkursowych;

– Bloger informuje Laureata o zwycięstwie w oficjalnym poście na blogu lub serwisie Facebook nie później niż 3 dni od momentu losowania;

– Organizatorem i fundatorem nagród jest firma Szmaragd i Diament z siedzibą z Boguszowie-Gorcach.

– Laureat otrzyma nagrodę po przesłaniu danych teleadresowych Blogowi, w tym telefonu kontaktowego i adresu, na który zostanie wysłana nagroda. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie danych teleadresowych nie później niż w terminie 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.

– Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów. Prosimy kierować je na adres e-mail budzykmarcin@gmail.com

REGULAMIN ma zastosowanie do wszystkich konkursów pod zmianie danych na te opublikowane w każdym poście konkursowym.

W szczególności w każdym konkursie obowiązują punkty:

– Laureat otrzyma nagrodę po przesłaniu danych teleadresowych Blogowi, w tym telefonu kontaktowego i adresu, na który zostanie wysłana nagroda. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie danych teleadresowych nie później niż w terminie 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników;

– Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów. Prosimy kierować je na adres e-mail budzykmarcin@gmail.com;

– Bloger informuje Laureata o zwycięstwie w oficjalnym poście na blogu lub serwisie Facebook nie później niż 3 dni od momentu rozstrzygnięcia;