Techniczne

30 marca 2010

Ws. pisowni tytułu magazynu

http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629531„PISOWNIA ROZDZIELNA PARTYKUŁY niePrzed przymiotnikami i imiesłowami przymiotnikowymi wtedy, kiedy: a) partykuła nie jest nie tylko zaprzeczeniem, ale też wprowadza przeciwstawienie: nie czarne, ale białe; nie dobry wybieg, lecz wprost idealny; nie rozpiłowany, tylko rozcięty.” Tym tropem nie muzyczna pięciolinia, ale zapachowa (olfaktoryczna, węchowa, perfumeryjna…)Proszę nie kaleczyć tej pisowni jak już ktoś gdzieś ją stosuje.Zasada […]

5 marca 2010

Ankieta nt. zapachów Newmana (Nejmana).

Szczerze mówiąc liczyłem na większy entuzjazm czytelników, bo przy 22-osobowej próbie nie można zbytnich wniosków wyciągną. Próba jest za mało liczna.Zgodnie z regułami statystyki, z prawdopodobieństwem 80% można powiedzieć, że Gaiac jest najbardziej lubianą w społeczeństwie kompozycją tego perfumiarza. I może to być jedyny wniosek płynący z zamieszczonej ankiety. Dodajmy, wniosek możliwy do przewidzenia bez […]

30 marca 2010

Ws. pisowni tytułu magazynu

http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629531„PISOWNIA ROZDZIELNA PARTYKUŁY niePrzed przymiotnikami i imiesłowami przymiotnikowymi wtedy, kiedy: a) partykuła nie jest nie tylko zaprzeczeniem, ale też wprowadza przeciwstawienie: nie czarne, ale białe; nie dobry wybieg, lecz wprost idealny; nie rozpiłowany, tylko rozcięty.” Tym tropem nie muzyczna pięciolinia, ale zapachowa (olfaktoryczna, węchowa, perfumeryjna…)Proszę nie kaleczyć tej pisowni jak już ktoś gdzieś ją stosuje.Zasada […]

5 marca 2010

Ankieta nt. zapachów Newmana (Nejmana).

Szczerze mówiąc liczyłem na większy entuzjazm czytelników, bo przy 22-osobowej próbie nie można zbytnich wniosków wyciągną. Próba jest za mało liczna.Zgodnie z regułami statystyki, z prawdopodobieństwem 80% można powiedzieć, że Gaiac jest najbardziej lubianą w społeczeństwie kompozycją tego perfumiarza. I może to być jedyny wniosek płynący z zamieszczonej ankiety. Dodajmy, wniosek możliwy do przewidzenia bez […]